Kancelaria Notarialna
Jadwiga Dominik-Hnatyk
Notariusz

NOTARIUSZ

Jadwiga

Dominik-Hnatyk

ul. Podwisłocze 6/14 (I piętro)
35-309

Rzeszów

tel.:
730 725 777, 17 200 07 71
www:
kancelarianotarialnarzeszow.pl
Godziny pracy:
  • pn. - pt.: 8:00 - 15:00

Istnieje możliwość ustalenia terminu spotkania z Notariuszem poza godzinami urzędowania kancelarii (również w sobotę).

Akty notarialne – wymagane dokumenty

Aby ułatwić Państwu proces przygotowania do wybranych czynności notarialnych i skrócić czas ich realizacji, podaję spis niezbędnych dokumentów do stworzenia aktu notarialnego i innych czynności notarialnych.

W celu potwierdzenia listy dokumentów wymaganych przy dokonywaniu czynności notarialnej niezbędny jest kontakt z Kancelarią.

Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopie dokumentów (osobiście lub mailem), a oryginały przedłożyć przy podpisywaniu umowy.

W indywidualnych przypadkach może okazać się konieczne przedłożenie innych dokumentów niż wymienione poniżej.

Poświadczenia

Własnoręczność podpisu

Przy poświadczeniu podpisu czynność notarialna dotyczy wyłącznie poświadczenia podpisu. Podpisy na dokumentach składane są w obecności notariusza. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności notariusza - osoba, która podpisała dokument, może uznać przed notariuszem złożony podpis za własnoręczny. Do poświadczenia podpisu konieczna jest osobista obecność osoby, której podpis ma zostać poświadczony, z dokumentem tożsamości (np.: dowodem osobistym, paszportem) oraz z dokumentem, pod którym chce złożyć podpis.

Zgodność odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

W celu sporządzenia odpisu/wyciągu dokumentu, notariuszowi musi zostać okazany oryginał dokumentu, osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (np.: dowodem osobistym, paszportem).

Data okazania dokumentu (data pewna)

Notariuszowi należy okazać oryginał dokumentu, osoba okazująca dokument powinna stawić się w Kancelarii ze swoim dokumentem tożsamości (np.: dowodem osobistym, paszportem).

Pełnomocnictwo

Do udzielenia pełnomocnictwa konieczne jest stawiennictwo Mocodawcy - obecność pełnomocnika nie jest konieczna.

Darowizna

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

Sprzedaż

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Zamiana

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem zamiany jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Dział spadku

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem działu spadku jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

Zniesienie współwłasności

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem zniesienia współwłasności jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

W akcie notarialnym nabywcy mogą wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Małżeńska umowa majątkowa

Podział majątku wspólnego

Dokumenty wymagane w przypadku, gdy przedmiotem podziału majątku wspólnego jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

W akcie notarialnym nabywca może wyrazić zgodę na późniejsze wymeldowanie lub późniejsze rozliczenie kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego. Wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy, niemniej dla strony nabywającej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu/budynku mieszkalnego przed zawarciem aktu. Jeżeli tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, która jest dość długotrwała.

Testament

TESTAMENT Z ZAPISEM/ZAPISEM WINDYKACYJNYM

W przypadku, gdy testament ma zawierać zapis lub zapis windykacyjny, którego przedmiotem jest:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana

Poświadczenie dziedziczenia

Postępowanie spadkowe przeprowadzane przed notariuszem składa się z kilku następujących po sobie etapów. W przypadku pozostawienia przez Spadkodawcę testamentu notariusz sporządza protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu. Następnie sporządza protokół dziedziczenia, przy udziale wszystkich osób mogących wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi oraz testamentowi. W ostatnim etapie sporządza Akt Poświadczenia Dziedziczenia. Wszystkie te czynności mogę zostać przeprowadzone jednego dnia.

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane/dokumenty:

Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Fundacja

Hipoteka

Służebność

Dokumenty wymagane do ustanowienia służebności:

Depozyt notarialny

ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU PIENIĘDZY LUB PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółki

ZAŁOŻENIE

W Spółkach osobowych (Spółka jawna, partnerska, komandytowa):

W Spółce partnerskiej:

W Spółce komandytowej:

W Spółce komandytowo-akcyjnej:

W Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością:

W Spółce Akcyjnej:

Przy zmianie umowy Spółki konieczne są:

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.